Vanligt att barn får swish-bidrag

Foto: Pixabay

Enligt en ny undersökning är det vanligt att barn får swish-bidrag från sina föräldrar. Men enligt en expert kan det göra det svårare för barnen att lära sig att hantera pengar.

Swish är en app som människor kan använda för att skicka pengar till varandra. Både barn och vuxna kan använda Swish.

En ny undersökning har kollat närmare på barns swish-användning. Undersökningar visar att barn som har Swish ofta ber sina föräldrar att skicka pengar till dem via appen.

Ungefär vart tredje barn mellan åtta och 18 år ber regelbundet sina föräldrar om swish-bidrag. Nästan 70 procent av dem får oftast pengar när de ber om det.

Niklas Uppenberg jobbar på Finansinspektionen och är expert på pengar och ekonomi. Han säger att han inte är förvånad över resultatet från undersökningen.
– Jag tror att det kan vara väldigt svårt för många föräldrar att sätta gränser när det kommer till just att swisha och att man blir ganska pressad när ens barn ringer och ber om pengar, säger han till SVT.

Han säger att swish-bidragen kan göra det svårare för dagens barn att lära sig att ta hand om sina pengar.

Till exempel kan det bli svårare för barnen att förstå att det inte finns obegränsat med pengar.
Niklas Uppenberg tycker därför att det är bättre att barn får en vecko- eller månadspeng i stället.
– Det skapar förutsättningar för barnen att lära sig att hushålla med resurser men också att prioritera utgifter, säger han.


Fundera och diskutera:

1. Varför tror du att föräldrar ger pengar när barnen ber om det?

2. Hur gör ni i din familj?

3. Hur lär sig barn bäst att hantera pengar?

Många har appen Swish på sina telefoner.
Swish gör så att vem som helst
kan skicka och ta emot pengar.

 

En ny undersökning visar
att många barn får swish-pengar
av sina föräldrar.
Många barn som har appen Swish
ber ofta sina föräldrar att skicka pengar till dem.
Och det är vanligt att föräldrarna
skickar pengar när barnen ber om det.

 

Men experter säger att det inte är så bra
Det kan nämligen göra så att
barn får svårt att lära sig att ta hand om pengar.

 

Niklas Uppenberg
är expert på pengar och ekonomi.
Niklas säger att det är bättre om barn får
veckopeng eller månadspeng.
Då lär sig barnen bättre
att ta hand om sina pengar.

 

Fundera och diskutera:

1. Varför tror du att föräldrar ger pengar när barnen ber om det?

2. Hur gör ni i din familj?

3. Hur lär sig barn bäst att hantera pengar?