Fördjupning: Kolonier

Fördjupning: Kolonier

Bild: Shutterstock

Den senaste tiden har det varit oroligt på en plats i Stilla havet som heter Nya Kaledonien. Oroligheterna beror på flera saker. En sak är att Frankrike vill ändra reglerna om vem som får rösta i Nya Kaledonien.

Nya Kaledonien består av flera olika öar i Stilla havet. Öarna ligger öster om Australien.

Nyligen började många människor att protestera i Nya Kaledonien. Protesterna har varit våldsamma. Till exempel har byggnader och bilar förstörts och flera människor har blivit skadade.

Även om Nya Kaledonien ligger på andra sidan jordklotet så tillhör det Frankrike. Nya Kaledonien har tillhört Frankrike sedan det blev en fransk koloni år 1853.

Nya Kaledonien har haft flera val där människorna har fått rösta om ögruppen ska bli självständig eller fortsätta att tillhöra Frankrike.

Varje gång har de flesta röstat för att fortsätta tillhöra Frankrike. Det är framför allt människor med franskt ursprung och människor som har invandrat till Nya Kaledonien som vill tillhöra Frankrike.

Bland ursprungsbefolkningen, det vill säga folket som bodde där innan det blev en koloni, vill många att Nya Kaledonien ska vara ett självständigt land.

Protesterna började den 13 maj. Då hade nämligen franska politiker bestämt att de vill ändra reglerna om vem som får rösta i Nya Kaledonien. De nya reglerna säger att franska medborgare som har bott i Nya Kaledonien i minst tio år också ska få rösta där.

Det tycker de som protesterar är dåligt. De säger att det kommer att göra att ursprungsbefolkningen kommer att få ännu mindre makt i Nya Kaledonien.


Text av Felicia Green

Veckans fördjupning: Kolonier

Kolonisation

Kolonisation är när länder tar över och utnyttjar andra människors land. Genom att använda naturtillgångar och arbetskraft som finns där kan länderna tjäna pengar. Länderna som blir koloniserade kallas kolonier.

Kolonisation har funnits länge under historien. Men ordet får många att tänka på europeiska länders kolonisation av länder i andra världsdelar.

Flera länder i Europa har haft kolonier i andra länder. Foto: Calvin Hanson/UnsplashKolonier

När människor från Europa började åka på upptäcktsresor i världen i slutet av 1400-talet började de även att kolonisera andra länder.

Sedan dess har europeiska länder haft kolonier över hela världen. Människorna som redan bodde i länderna behandlades ofta dåligt.

England, Spanien och Nederländerna är exempel på länder som skaffade kolonier.

Bild över Brittiska Imperiet när det var som störst år 1920. Bild: Shutterstock


Saint Barthélemy

Sverige har också haft kolonier. En av dem är ön Saint Barthélemy i Karibien. Från 1784  till 1878 var ön en svensk koloni. Efter det såldes den till Frankrike.

Svenskarna använde ön för handel. Handeln var inte bara med varor, utan även med människor. Först i mitten av 1800-talet slutade slaveriet på Saint Barthélemy.

Än i dag tillhör ön Frankrike men det finns spår efter den svenska tiden. Till exempel heter huvudstaden Gustavia efter den svenska kungen Gustav III.


Bild över Gustavias hamn. På bilden syns bland annat en svensk flagga och slavar med kedjor. Bild: Sjöhistoriska museet


Kolonierna i dag

På 1900-talet blev många kolonier självständiga länder. I dag bor färre än två miljoner människor i områden som styrs av andra länder. På 1940-talet var den siffran 750 miljoner människor.  

Men kolonisationen har orsakat många problem. Många länder var dåligt förberedda på att styra sig själva, vilket ledde till krig när de blev självständiga.

I dag kämpar dessutom många före detta kolonier för att få tillbaka värdefulla föremål som togs till Europa när landet var en koloni.

Rosetta-stenen på ett museum i London. Stenen kommer från Egypten och de vill få tillbaka den. Foto: Matteo Vistocco/Unsplash (beskuren).

I Stilla havet öster om Australien
finns det några öar som tillsammans kallas Nya Kaledonien.
Nya Kaledonien tillhör landet Frankrike
trots att det ligger så långt borta från Frankrike. 

 

I Nya Kaledonien har det varit
många protester den senaste tiden.
Protesterna har varit våldsamma
och många bilar och byggnader har förstörts. 

 

Anledningen till att många protesterar där
är för att Frankrike vill ändra reglerna
om vilka människor som får rösta. 

 

Nya Kaledonien är som sagt styrt av Frankrike.
Men det har varit många val om Nya Kaledonien
ska styra sig själva eller inte.
Valen har alltid slutat med att Frankrike
ska fortsätta styra Nya Kaledonien. 

 

Det beror på att många som får rösta
är människor som har flyttat dit från Frankrike.
Men ursprungsbefolkningen har ofta röstat
för att Nya Kaledonien ska bli ett eget land.
Ursprungsbefolkningen är släktingar
till dem som bodde där innan Frankrike tog över platsen.

 

Frankrike vill nu ändra reglerna så att människor
som inte har bott där så länge också ska få rösta.
Det tycker ursprungsbefolkningen är orättvist
eftersom de känner att de får mindre makt.
Till exempel tycker ursprungsbefolkningen
att det
 blir ännu mindre chans
att Nya Kaledonien blir ett eget land genom ett val.

 

Veckans fördjupning: Kolonier

Kolonisation

När ett land tar över ett annat land
och använder det landet för att tjäna pengar
kallas det för kolonisation.
Det har hänt många gånger under historien
att ett land har tagit över ett annat land.
Det landet som blir övertaget kallas då för en koloni.

 

Kolonier

Många länder i Europa hade kolonier.
Det var vanligt att människor från Europa
åkte ut i världen och tog kolonier.
Till exempel har England, Frankrike
och Nederländerna haft många kolonier. 

 

Människorna som bodde i kolonierna
behandlades ofta dåligt av dem från Europa. 

2255278565

Saint Barthélemy

Sverige har också haft kolonier.
En av dem är ön Saint Barthélemy i Karibien.
Från 1784 till 1878 var ön en svensk koloni.
Efter det sålde Sverige den till Frankrike.

 

Svenskarna använde ön för handel.
Svenskarna handlade med olika varor där
men de handlade också med andra människor.
Det kallas för slavhandel. 

 

Saint Barthélemy är idag fortfarande franskt.
Men det finns spår av Sveriges makt där.
Till exempel heter huvudstaden Gustavia
efter den svenska kungen Gustav III.

Kolonierna i dag

På 1900-talet blev många kolonier självständiga länder.
I dag bor färre än två miljoner människor
i områden som styrs av andra länder.
På 1940-talet var den siffran 750 miljoner människor.  

 

Men kolonisationen har orsakat många problem.
Många länder var dåligt förberedda
på att styra sig själva.
Därför blev det ibland krig när länderna blev självständiga. 

 

I dag kämpar dessutom många före detta kolonier
för att få tillbaka värdefulla föremål som togs till Europa
under tiden som landet var en koloni.