barns rättigheter

Nytt spel om barns rättigheter

Lär dig om barnkonventionen i ett nytt spel.
Wales flagga som är vit och grön med en röd drake i mitten.

Barnaga är nu förbjudet i Wales

Att slå barn är förbjudet i många länder.