Nytt spel om barns rättigheter

Elever testar Barnrättsspelet. Foto: My Human Rights.

Känner du att du har koll på vilka rättigheter du har? Nu finns det ett gratis spel som heter Barnrättsspelet. Det bygger på artiklarna i barnkonventionen.

Alla barn är lika mycket värda. Så står det i artikel 2 i barnkonventionen. Det står en massa bra saker där som är bra för alla barn att känna till. Dessa kan du läsa mer om här: Barnkonventionens 45 artiklar.

Det är faktiskt inte bara vuxna människor som har rättigheter. Enligt barnkonventionen måste vuxna lyssna på barnen och se till att barnen har det så bra som möjligt.

Nu finns det ett nytt spel där du kan lära dig mer om barnkonventionen. 

– Vår ambition är att barnen ska få kunskap och förstå vad artiklarna betyder i och för deras egna liv. Att känna till sina grundläggande mänskliga rättigheter ger en känsla av att man är värd att tas på allvar, säger Ragna Wallmark i ett pressmeddelande. Ragna Wallmark arbetar på föreningen My Human Rights som har tagit fram spelet. 

Elever, lärare, kuratorer och fritidspedagoger har hjälpt till att ta fram spelet. Spelet heter Barnrättsspelet och det kostar ingenting att spela.

Det har kommit ett nytt spel
som handlar om barns rättigheter.
Spelet heter Barnrättsspelet.

 

Barnrättsspelet är inspirerat av
barnkonventionen.
Barnkonventionen är olika regler
som länderna i FN har kommit överens om.
I de reglerna står det vilka rättigheter barn har.

 

Det är en förening som har gjort barnrättsspelet.
Den föreningen heter My Human Rights.
På My Human Rights jobbar Ragna Wallmark.
Ragna Wallmark säger att hon hoppas
att barn lär sig mer om sina rättigheter
när de spelar spelet.

 

Spelet finns på internet
och är gratis för alla.
Du kan spela spelet på den här länken:
https://barnrattsspelet.se/