Västmanland

Skog avspärrad på grund av svinpest

Flera döda vildsvin har hittas.