vattenverk

Vattnet måste bli renare

Nya regler säger att det måste bli mindre PFAS i vattnet.