Vi behöver minnas det farliga avfallet

En bil fraktar avfall från kärnkraftverk.

Ett specialbyggt fordon kör radioaktivt avfall. Foto: SKB/Lasse Modin

Regeringen har godkänt att avfall från kärnkraftverk ska förvaras i marken i Forsmark. Där ska avfallet vara tills det inte längre är farligt. Men det finns problem som måste lösas.


En del av vår elektricitet kommer från kärnkraftverk. Men kärnkraftverk skapar avfall som är mycket farligt.


I många år har experter och politiker diskuterat hur vi ska ta hand om avfallet. Nu har Sveriges regering godkänt att avfallet ska bli förvarat i Forsmark som ligger i landskapet Uppland.


Tanken är att avfallet ska bli förvarat i särskilda behållare. Behållarna ska ligga långt ner i marken. Där ska behållarna ligga i 100 000 år. Efter så lång tid är avfallet ofarligt.


Men det finns några problem. Ett problem är hur vi i vår tid ska berätta för människorna i framtiden att det ligger farligt avfall i marken i Forsmark. Det är nämligen viktigt att människor inte kommer i kontakt med avfallet innan det har gått 100 000 år. Innan dess är det farligt.


Men 100 000 år är långt tid. Det finns därför en risk att människorna i framtiden inte förstår vårt språk och våra symboler. Det finns också en risk att det farliga avfallet blir bortglömt.  


Experter har därför undersökt hur vi ska berätta för människorna i framtiden om avfallet. En av experterna heter Cornelius Holtorf och är professor i arkeologi. Arkeologer undersöker saker från förr i tiden.  


Enligt Cornelius Holtorf måste vi i vår tid skriva ner informationen om avfallet på många olika sätt: på papper och digitalt, men även på exempelvis stentavlor.  


Det är också viktigt att hjälpa framtiden att minnas avfallet på andra sätt. Det kan man göra genom att till exempel lära skolbarn om avfallet och genom att skapa konst som påminner om det.


Fakta: Avfall från kärnkraftverk

Kärnkraftverk skapar elekricitet. Problemen med kärnkraftverk är bara att de skapar mer än bara elektricitet som vi kan använda för att till exempel se på tv eller förvara vår mat svalt i kylskåp.

För att skapa elektricitet från kärnkraftverken behövs nämligen kärnbränsle. Kärnbränslet är radioaktivt och det måste därför bli omhändertaget på ett särskilt vis när det ska slängas.

Att avfallet från kärnkraftverken är radioaktivt betyder att det kan skada människor, djur och natur. Det är därför väldigt viktigt att ta hand om avfallet på ett säkert sätt.

Källa: Ny teknik

Kärnkraftverk är stora fabriker
som skapar elektricitet.
Elektriciteten kommer från
att ett radioaktivt ämne värmer upp vatten.
Ångan från vattnet snurrar en turbin
och den gör så att el blir till.

 

Men det finns ett stort problem.
Det radioaktiva ämnet som värmer vattnet
är farligt för oss människor.
När kärnkraftverket är klar med det ämnet
är det fortfarande farligt i 100 000 år.

 

Därför brukar man förvara ämnet
långt under jorden där det inte kan skada människor.

 

Nu har regeringen bestämt att farliga ämnen från kärnkraftverk
ska förvaras under jorden i Forsmark i Sverige.
Där ska det ligga tills det inte längre är farligt,
alltså i 100 000 år.

 

Men det finns fortfarande ett problem.
På 100 000 år kanske vi glömmer bort
att det ligger ett farligt ämne under marken.
Därför funderar nu forskare på
hur vi ska förklara för människor i framtiden
att det ligger ett farligt ämne under marken.

 

En expert på detta heter Cornelius Holtorf.
Han säger att det inte är säkert
att människor om så lång tid förstår vårt språk.
Därför måste vi försöka förklara
på många olika sätt att det ligger ett farligt ämne i marken.

 

Vi måste förklara det både på papper och på datorer.
Men vi måste förklara det på stenplattor också
som inte går sönder på många tusen år.