Kråkor ska plocka skräp

En kråka som har något i munnen.

Kråkor är smarta. Foto: Pixabay

Science Week håller på just nu. På Science Week träffas olika människor för att prata om hur de kan hjälpa världen. En idé för att hjälpa världen är att låta kråkor plocka skräp.    


Tanken med Science Week är att människor ska hjälpas åt att göra världen mer hållbar. En hållbar värld är en värld som till exempel är mer miljövänlig.


Den här veckan håller Science Week på i staden Södertälje som ligger nära Stockholm. Många olika människor är med på Science Week. En del av människorna är till exempel forskare och människor som arbetar på olika företag.  


På Science Week ska Södertälje kommun och ett företag som heter Corvid Cleaning berätta om ett projekt de har.


Deras projekt går ut på att låta kråkor städa bort fimpar från gatorna i Södertälje. Tanken är att vilda kråkor ska få lära sig att plocka upp fimpar och lägga dem i en automat. Fimpar är ett skräp som folk ofta kastar ifrån sig i stället för att slänga i en papperskorg. Det finns därför mycket fimpar på gatorna.


Kråkor är nämligen smarta fåglar som kan lära sig att göra olika saker. När kråkorna lägger ner fimparna i automaten får de mat. Därför vill kråkorna fortsätta att lämna in fimpar.


Men hur det kommer att gå är inte säkert än. Först ska företaget Corvid Cleaning och Södertälje kommun testa det på olika sätt.  

Just nu håller ett möte om vetenskap på.
Mötet kallas för Science Week.
Det är engelska och betyder
”Vetenskapsveckan” på svenska.

 

På Vetenskapsveckan träffas olika människor
för att bland annat diskutera hur världen kan bli mer miljövänlig.

 

Ett företag som är med på Vetenskapsveckan
heter Corvid Cleaning.
De har ett projekt tillsammans med Södertälje kommun.

 

Projektet handlar om att kråkor
ska plocka upp skräp.
Kråkor är nämligen smarta fåglar
som kan lära sig att göra olika saker.

 

Idén till projektet är att kråkorna
ska lägga fimpar i en automat.
När automaten får en fimp
ger den tillbaka lite kråkmat.
När kråkorna får mat
vill de hämta fler fimpar till automaten.