Fler i världen blir sjuka i mässling

En spruta med vaccin

Många barn behöver få vaccin mot mässling. Foto: Pixabay.

De senaste åren har många i barn i världen inte fått sina vaccinationer mot mässling. Det gör att antalet människor som får mässling nu ökar i världen.


Mässling är en väldigt smittsam sjukdom. Människor som får mässling får utslag på kroppen och kan bli väldigt sjuka. I vissa fall kan människor till och med dö av mässling.


Mässling är väldigt ovanligt i Sverige. Det beror på att nästan alla barn får vaccin mot mässling när de 1,5 år gamla. Även många barn i andra länder i världen får vaccin mot mässling.


Men på grund av pandemin har många barn i andra länder inte kunnat få sitt vaccin mot mässling. Vissa andra barn har i stället inte kunnat få vaccinet på grund av krig.


Antalet människor som får mässling ökar därför just nu och bland annat Världshälsoorganisationen (WHO) säger att problemen med mässling kan bli större.


Just nu har till exempel vissa länder i Afrika stora problem med mässling. Det har också landet Afghanistan som ligger i Asien.


Sveriges radio har en reporter som jobbar med hälsofrågor. Hon heter Sara Heyman och hon berättar att många utbrott av mässling har blivit rapporterade det senaste året.

– De senaste tolv månaderna har över 20 större utbrott av mässling rapporterats, framför allt från flera länder i Afrika men också Afghanistan, länder som är hårt drabbade av konflikter och där sjukvården har stora problem. Det här går ju nästan alltid hand i hand, säger Sara Heyman.


Många länder och organisationer jobbar därför just nu för att fler barn ska bli vaccinerade mot mässling.

Mässling är en sjukdom
som kan vara allvarlig.
Men i Sverige är mässling
väldigt ovanligt.

 

Det beror på att i Sverige
får alla vaccin mot mässling.
Därför blir inte så många sjuka.

 

Men på andra platser i världen
har de inte lika mycket vaccin.
Till exempel har just nu
många länder i Afrika
problem med att många får mässling.

 

Att dessa länder inte har så mycket vaccin
kan bero på lite olika saker.
Men en anledning till det är
att det är krig i närheten
så det går inte att skicka mycket vaccin nu.