Veckans fördjupning: Kommunvalet

Människor röstar bakom valskärmar.

Den 11 september är det dags att rösta i tre val. Foto: Fialotta Bratt/Valmyndigheten .

I höst är det val. Då får vuxna rösta i tre val: riksdagsvalet, regionvalet och kommunvalet.


Den 11 september i år är det val. Det betyder att alla som har rösträtt får lov att rösta på vilka politiker och partier de vill ska bestämma i Sverige.


Att ha rösträtt betyder att man lever upp till kraven för att få rösta i ett visst val. Kraven varierar lite beroende på vad för val det är, men i alla de tre valen måste man vara minst 18 år för att få rösta.


I många tidningar och andra medier står det mycket om valet redan nu. Ofta skriver de om politikerna som vill sitta i riksdagen och om hur det ska gå i riksdagsvalet.


Men även om många människor kanske mest pratar om riksdagsvalet är det faktiskt tre val samtidigt. Det är riksdagsval, regionval och kommunval. Vilken kommun eller region man röstar i beror på var man bor.


En kommun är ett område. Sverige består av 290 kommuner. Varje kommun har hand om det området och människorna som bor där genom att till exempel ta hand om skolorna och äldreboendena som finns inom kommunens område.  


Men Sverige är inte bara indelat i många kommuner. Sverige är också indelat i 21 större områden som kallas för regioner. Regionen har hand om saker som kostar mycket pengar och som flera kommuner behöver samarbeta om. Regionerna har till exempel ansvar för kollektivtrafik och sjukvård.


I riksdagsvalet väljer alltså folket vilka som ska bestämma över hela Sverige medan region- och kommunvalen avgör vilka som ska bestämma i de olika regionerna och kommunerna i Sverige.


Eftersom en kommun är ett mindre område än en region eller hela Sverige kan det vara lättare att förändra saker, som till exempel hur kommunens skolor eller miljö ska vara.


Veckans fördjupning: KommunvaletVad gör kommunen?

I Sverige finns det 290 olika kommuner, från Kiruna kommun i norr till Trelleborgs kommun i söder. En kommun är både ett område där människor bor och en organisation som har ansvar för just det området. Kommunerna har ansvar för saker som skolor, bibliotek, äldreomsorg, vatten och sophämtning.


Kommunerna har bland annat ansvar för bibliotek. Foto: Susan Q Yin/UnsplashHur styrs en kommun?

En kommun styrs av politiker. I valen vart fjärde år röstar invånarna på vilka l ska styra kommunen. De som får flest röster får sitta i kommunfullmäktige.


Kommunfullmäktige är lite som kommunens riksdag. De har ansvar för ekonomin och tar olika beslut om kommunen.


Kommunfullmäktige kan sen välja andra människor som styr över olika saker. Det kallas för nämnder. Varje nämnd ansvarar för ett visst område, till exempel miljön i kommunen.


Kirunas kommunfullmäktige. Foto: Henning Larsen/Hufton+CrowHur går ett kommunval till?

I ett kommunval röstar människor på vilka politiker och partier som ska vara med i kommunfullmäktige. För att en person få lov att rösta i kommunalvalet ska personen ha fyllt 18 år.


För att rösta till i riksdagsvalet måste du vara svensk medborgare men det behöver du inte vara i kommunvalet.


Du kan också bara vara EU-medborgare och bo i Sverige, eller ha kommit från ett annat land utanför EU och bott i Sverige i minst tre år. För att rösta i kommunvalet måste man också vara folkbokförd i den kommun där kommunvalet hålls.

I valet kan man rösta på både partier och politiker. Foto: Fialotta Bratt/Valmyndigheten
Hur kan du påverka i kommunen?

Kommunen har hand om många av sakerna som finns nära oss och som vi träffar på varje dag.


Om man vill ändra eller påverka något i sin omgivning är det därför lättast att försöka påverka sin kommun. Eftersom kommunen har hand om ett mindre område kan det också vara lättare att få igenom nya förslag och göra en skillnad.


De som bor i kommunen kan skicka in förslag på vad som borde finnas eller ändras. Det går även att prata med politiker som jobbar med kommunen, eller att gå på fullmäktiges eller nämndernas olika möten.

I Sverige finns det 290 kommuner. Huddinge är en av dem. Foto: Holger Ellgaard/Wikimedia commons

Den 11 september är det val i Sverige.
Valet är egentligen tre olika val.
De är riksdagsvalet, regionvalet
och kommunvalet.

 

Många människor pratar
redan nu om valet.
Då pratar de ofta mest
om riksdagsvalet.

 

Men kommunvalet är också
väldigt viktigt.
Kommuner bestämmer nämligen
ganska många saker.

 

I Sverige finns det 290 kommuner.
De arbetar med saker som till exempel
skolan och äldreboenden.

 

Hur mycket pengar skolor och äldreboende ska få
bestäms till exempel av politikerna
som vi röstar på i kommunvalet.

 

Veckans fördjupning: Kommunvalet

Vad gör kommunen?

I Sverige finns det 290 olika kommuner.
Sveriges nordligaste kommun heter Kiruna
och den sydligaste heter Trelleborgs kommun.

 

En kommun är både ett område där människor bor
och en organisation som ansvarar för det området.
Kommunerna har ansvar för saker som
skolor, bibliotek, äldreomsorg, vatten och sophämtning.

Hur styrs en kommun?

En kommun styrs av politiker.
I valen vart fjärde år röstar invånarna
på vilka som ska styra kommunen.
De som får flest röster får sitta i kommunfullmäktige.

 

Kommunfullmäktige är lite som kommunens riksdag.
De har ansvar för ekonomin
och tar olika beslut om kommunen.

 

Kommunfullmäktige väljer också nämnder.
En nämnd är en grupp
som har ansvar för ett särskilt område i kommunen.

 

Till exempel kan en kommun ha en miljönämnd.
Miljönämnden ansvarar då för frågor
som har med miljön i kommunen att göra.

Hur går ett kommunval till?

I ett kommunval röstar människor
på vilka politiker och partier
som ska vara med i kommunfullmäktige.

 

För att få rösta i kommunvalet
måste du ha fyllt 18 år.
Du måste också bo i den kommun du ska rösta i.

Hur kan du påverka i kommunen?

Kommunen har hand om många av sakerna
som finns nära oss och som vi träffar på varje dag.
Om man vill ändra på något i närheten av där man bor
är det därför lättast att försöka påverka sin kommun.

 

Eftersom kommunen har hand
om ett mindre område
kan det också vara lättare att göra skillnad.

 

De som bor i kommunen kan skicka in förslag
på vad som borde finnas eller ändras.
Det går även att prata med politiker
som jobbar med kommunen.
Du kan också gå på fullmäktiges eller nämndernas olika möten
för att höra vad de ska bestämma.