Veckans fördjupning: Statistik

FN-byggnaden i New York.

FN har skapat världsstatistikdagen. Här är deras högkvarter i New York. Foto: Steve Cadman/Wikimedia commons

Den 20 oktober var femte år firar länder runt om i världen statistik. Nästa gång det är dags att fira statistik är år 2025, men vi på Minibladet smygstartar firandet redan nu.


Förenta nationerna (FN) är en organisation för världens länder. FN jobbar med många viktiga frågor, som mänskliga rättigheter och klimatet.


Men FN jobbar också med att skapa dagar då vi firar olika saker. En sådan dag är Världsstatistikdagen.


Världsstatistikdagen är inte så känd. Det beror bland annat på att den är ganska ny. År 2010 var första gången statistiken firades.


Dessutom firas dagen bara var femte år, vilket betyder att den bara har firats tre gånger tidigare. Nästa gång vi får fira är den 20 oktober 2025.


Sedan kanske inte alla människor tycker att statistik är särskilt roligt, men där har de fel! Statistik är både intressant och väldigt viktigt.


Statistik är mer än bara siffror och tårtdiagram. Med hjälp av statistik kan vi bättre förstå hur världen och samhället fungerar.


Förrförra gången det var Världsstatistikdagen skapade till exempel Sveriges statistiska centralbyrå (SCB) en egen webbportal för statistik om Sverige.


Genom portalen kan man ta reda på statistik som vilket tilltalsnamn som är vanligast, hur många människor som flyttar från Sverige till andra länder och när SCB räknar med att vi kommer att vara 11 miljoner människor i Sverige. Svaren är Anna, 48 284 människor och år 2032.

Text av Felicia Green
Veckans fördjupning: StatistikVad är statistik?

Statistik är ett sätt att samla in, undersöka och berätta om information. Informationen kan till exempel vara hur många människor det bor på en plats, hur vanliga vissa sjukdomar är eller vilket husdjur som är mest populärt bland barn.


Med andra ord kan man göra statistik om det mesta. Och statistiken kan sedan användas till många olika saker.


Genom att hålla koll på hur många människor det bor på en plats kan vi till exempel få reda på om det är en plats många människor vill bo på eller om det är en plats många flyttar ifrån. Är det många som flyttar därifrån kan det sedan vara intressant att ta reda på varför det är så.

Siffror är viktigt i statistik. Foto: Pixabay
SCB

I Sverige har vi en myndighet som har till jobb att få fram statistik om olika saker som rör vårt samhälle. Myndigheten heter Statistiska centralbyrån och förkortas SCB.


SCB har funnits sedan år 1858. Men redan innan dess har myndigheterna i Sverige varit intresserade av att föra statistik över samhället och befolkningen.


SCB tar fram statistik om allt möjligt. Det kan till exempel vara hur många barn som föds varje år, hur många som är arbetslösa och var i landet det bor flest människor.  

Foto: Press/SCB
Historia

Människor har länge använt statistik för att få fram information. I det forntida Egypten gjorde de som bestämde i landet folkräkningar. Det betyder att de undersökte hur många människor det fanns i landet.


Även i Sverige har vi samlat in statistik om olika saker. Till exempel blev det bestämt år 1686 att kyrkorna i Sverige skulle samla in information om människorna i landet.


När datorerna uppfanns blev det enklare att få fram statistik. Till exempel kan datorer hjälpa till att jämföra olika sorters statistik.

Människor i Egypten använde statistik redan på forntiden. Foto: PixabaySkapa statistik

Det går som sagt att få fram statistik om det mesta. En klass kan till exempel enkelt skapa statistik genom att skriva upp vilken månad alla elever är födda. När man har samlat in informationen kan man ta fram statistik som till exempel berättar vilken månad som har flest födelsedagar, och vilken som har minst.


Resultatet kan man sedan visa i olika tabeller och diagram. Ett enkelt sätt att visa statistik är att göra ett cirkeldiagram. Cirkeldiagrammet består av delar som ser ut som tårtbitar. I det här fallet är varje tårtbit en månad. Ju fler elever som fyller år just den månaden desto större är tårtbiten.   

Så här kan statistiken se ut. Vilken födelsedagsmånad är vanligast här?

Det finns en dag då vi kan fira statistik.
Den dagen kallas Världsstatistikdagen.
Den dagen kommer var femte år.
Nästa gång det är Världsstatistikdagen
är den 20 oktober 2025.

 

Det är FN som startade Världsstatistikdagen.
Men den är inte så känd.
Det kan bero på att Världsstatistikdagen
är ganska ny. 

 

Första gången statistiken firades
var år 2010.
Och eftersom dagen bara kommer vart femte år
så har vi bara firat statistiken tre gånger. 

 

Sverige har en myndighet
som jobbar med statistik.
Den heter Sveriges statistiska centralbyrå.
Förra gången det var Världsstatistikdagen
skapade de en portal på webben
där vem som helst kan leta upp intressant statistik.

 

Veckans fördjupning: Statistik

 

Vad är statistik?

Egentligen är statistik information.
Informationen kan till exempel vara
hur många människor som bor i ett land
eller vilka de vanligaste sjukdomarna är.

 

Statistik kan handla om det mesta.
Och vi kan använda statistik
till många olika saker. 

 

Med hjälp av statistik kan vi till exempel se
hur många barn som går i skolan varje dag.
Och om statistiken säger att alla barn inte går i skolan
så måste man kanske göra skolan bättre. 

SCB

Sveriges statistiska centralbyrå
är Sveriges myndighet som jobbar med statistik.
Den brukar förkortas SCB. 

 

SCB har funnit sen 1858.
Men redan innan dess har det funnits myndigheter
som är intresserade av statistik.
Till exempel har det länge varit viktigt
att veta hur många människor som bor i Sverige. 

 

SCB tar fram statistik över allt möjligt.
Det kan till exempel vara hur många barn
som föds varje år,
eller hur många som är arbetslösa.

Historia

Människor har använt statistik länge.
I forntida Egypten räknade de som bestämde
hur många som bodde i landet.
Det kallas att göra en folkräkning. 

 

I Sverige har vi också använt statistik länge.
År 1686 bestämde vi att kyrkorna
skulle samla information om människorna i landet. 

 

När datorerna uppfanns
blev det enklare att få fram statistik.
Till exempel kan datorer hjälpa till
att jämföra olika sorters statistik.

Skapa statistik

Det går som sagt att få fram statistik om det mesta.
En klass kan till exempel enkelt skapa statistik
genom att skriva upp vilken månad alla elever är födda.
När man vet det kan man enkelt se
vilken månad flest elever är födda i.

 

Många kanske tycker att det är lite tråkigt
med många siffror.
För att göra statistiken mer spännande och tydlig
kan man presentera den på olika sätt. 

 

Ett sätt att presentera statistik är cirkeldiagram.
Ett cirkeldiagram ser ut som en tårta ovanifrån.
De olika bitarna på tårtan
är olika stora. 

 

Bitarna representerar själva statistiken.
Om till exempel den vanligaste månaden att fylla år i är mars
så är tårtans “mars-bit” den största.