Regeringen vill ha kärnkraft på fler ställen

Forsmarks kärnkraftverk är Sveriges största elproducent. Foto: Vattenfall.

Sveriges regering vill satsa mer på kärnkraft. På en presskonferens under onsdagen sa statsminister Ulf Kristersson att han vill bygga kärnkraftreaktorer på fler ställen i Sverige.

I dag finns en lag som säger att Sverige får ha max tio kärnkraftreaktorer i drift. Den lagen vill regeringen ändra på så att det kan bli fler kärnkraftreaktorer.

Lagen säger också att kärnkraftreaktorerna bara får lov att finnas på tre platser i Sverige: Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. Det här vill också regeringen ändra på.

– Vi kommer gå till riksdagen med förslag om att kunna bygga kärnkraft på fler ställen, säger statsminister Ulf Kristersson på pressträffen.

En kärnkraftreaktor kokar vatten som skapar ånga. Ångan får en turbin att rotera och till slut blir det elektricitet. Så här fungerar andra typer av kraftverk också, men skillnaden är att de svenska kärnkraftreaktorerna använder det radioaktiva ämnet uran som bränsle i stället för till exempel kol eller olja. 

Frågan om kärnkraft är bra eller dåligt har diskuterats i många år. Vissa tycker det är bra med kärnkraft. Enligt energiföretaget Vattenfall är en positiv sak att kärnkraft inte släpper ut växthusgaser.

Men om det sker en olycka vid ett kärnkraftverk kan radioaktiva ämnen läcka ut och vara väldigt farligt för människor och naturen. Det här händer inte ofta men det har hänt, bland annat i Tjernobyl i Ukraina 1986.

När den nya regeringen tillträdde förra året sa de att kärnkraften skulle behöva byggas ut i Sverige. Nu är förslaget skickat till riksdagen. Regeringen räknar med att de nya lagarna ska börja gälla från mars 2024.

Miljöpartiet sitter inte i regeringen. Deras språkrör Per Bolund skriver på Twitter att det är fel att satsa på mer kärnkraft.
”När omgivande länder storsatsar på havsbaserad vindkraft sitter regeringen fast i sin kärnkraftsfixering. Lägg kraften på att ge tillstånd till de vindkraftsparker som ligger på regeringens bord istället (mer produktion än all Sveriges kärnkraft och går mycket snabbare att bygga)”, skriver Per Bolund på Twitter.

Regeringen tycker att Sverige
ska ha mer kärnkraft.
Kärnkraft är ett sätt
att skapa elektricitet.

 

Ett kärnkraftverk använder radioaktiva ämnen
för att skapa elektriciteten.
Om dessa kommer ut i naturen
så kan det vara mycket farligt.
Det kan hända till exempel om det blir en olycka.

 

Olyckor vid kärnkraftverk är mycket ovanliga.
Men de har hänt.
Till exempel hände en olycka med kärnkraft
i Tjernobyl i Ukraina 1986.

 

Men en bra sak med kärnkraftverk
är att de inte släpper ut några växthusgaser.
På det sättet är de bättre för miljön
än till exempel kolkraftverk.

 

Regeringen vill nu ändra på lagen
så att man ska få bygga fler än 10 kärnkraftverk i Sverige.
Just nu får kärnkraftverk bara finnas
på tre platser i Sverige:
Forsmark, Oskarshamn och Ringhals.
Men det vill regeringen också ändra på.

 

Miljöpartiet sitter inte i regeringen.
De tycker att fler kärnkaftverk är en dålig idé.
En av Miljöpartiets ledare heter Per Bolund.
Han skriver på Twitter att
regeringen borde satsa på vindkraft
istället för kärnkraft.