Forskare: Lär elever om kris och försvar

Forskare tycker att krishantering och totalförsvar ska vara med i läroplanen. Foto: Thomas Henrikson/MSB.

Forskare vid Karlstads universitet vill att krisberedskap och totalförsvar ska finnas med i läroplanen. 

Forskarna vill att lärare ska kunna lära elever om hur de ska agera om det blir kris. En kris kan vara till exempel att elektriciteten försvinner eller att det inte finns tillräckligt med vatten. 

Men det är också en annan sak som forskarna tycker att eleverna ska lära sig. Det är något som heter totalförsvar. Totalförsvar är om något annat land startar krig mot Sverige. 

Forskarna har läst olika kursplaner för elever som går i låg- och mellanstadiet. Då har de upptäckt att eleverna inte lär sig hur de ska göra vid en kris. 

Filippa Börjesson arbetar vid Räddningstjänsten i Karlstadsregionen. Hon har varit med och gjort ett utbildningsmaterial elever som finns med i forskningsrapporten.

– Vi tror att man kan börja tidigt för att sprida kunskapen. Få en förståelse om vart vi är på väg, att vi inte lever i samma läge som tidigare utan att det är ett annat säkerhetspolitiskt läge och att man behöver öka beredskapen, säger hon till Sveriges Radio.

Det är MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som har gett pengar till projektet.

Forskare vid Karlstad universitet
vill att elever ska lära sig
vad man ska göra om det blir kris.

 

En kris kan hända av flera anledningar.
Till exempel kan det bli kris
om elektriciteten slutar fungera.

 

Forskarna vid Karlstad vill att elever i skolan
ska få lära sig hur man ska göra
om till exempel elektriciteten slutar fungera.

 

Forskarna vill också att eleverna ska lära sig
vad man ska göra om det skulle bli krig i Sverige.
Forskarna säger att det är bra att lära sig
sådana saker redan när man är ung.