Sveriges utsläpp har minskat på 30 år

Vindkraftverk är bra för klimatet. Foto: Pixabay

I Sverige har utsläppen minskat de senaste 30 åren. Det är mycket tack vare klimatvänliga uppfinningar. 

Klimatförändringarna beror på att vi människor släpper ut för mycket växthusgaser i atmosfären. Växthusgaser är bland annat koldioxid och kommer från till exempel flygplan, bilar och fabriker.

För att inte klimatförändringarna ska bli värre är det därför viktigt att världens länder börjar släppa ut mycket mindre växthusgaser.

Sverige behöver också släppa ut mindre växthusgaser. Men det finns en glad nyhet. De senaste 30 åren har vi minskat utsläppen. 

Det är det inte många som tror. Enligt en undersökning tror de flesta svenskar att våra utsläpp har ökat. 

SVT har intervjuat en klimatexpert som heter Thorsten Mauritsen. Han jobbar på Stockholms universitet. Han säger att det är lätt att tro att vi släpper ut mer i dag än för 30 år sedan.

– Man hade kanske förväntat sig att de skulle fortsätta stiga men enligt kurvan har man lyckats skapa välstånd utan att utsläppen ökar vilket bådar gott inför framtiden, säger han till SVT. 

En stor anledning till att vi släpper ut mindre är att det har kommit många uppfinningar som är bra för klimatet. Det är till exempel elbilar, vindkraftverk och solceller. 

Men Thorsten Mauritsen säger också att världens människor måste fortsätta att göra mer för klimatet.

– För att få stopp på den globala uppvärmningen behöver man få ner utsläppen nära noll över hela jorden. De utsläppen ökar på global nivå, säger han. 

Många är oroliga för klimatet.
Klimatet mår inte bra när människor
släpper ut för mycket växthusgaser.
Därför behöver vi på jorden
släppa ut mindre växthusgaser.

 

Men i Sverige släpper vi faktiskt ut
mindre växthusgaser nu
än vad vi gjorde för 30 år sen.

 

Men det är det inte så många som tror.
De flesta människor tror att
vi i sverige släpper ut mer växthusgaser nu
än för 30 år sen.
Men så är det alltså inte.

 

Det är tack vare många smarta uppfinningar
som vi släpper ut mindre växthusgaser nu.
Till exempel gör solceller, elbilar och vindkraft
så att elen inte behöver komma från ämnen
som släpper ut växthusgaser.