Allt fler barn blir GPS-övervakade

Med GPS kan föräldrarna se var barnen är. Foto: Pixabay

Det blir vanligare att föräldrar köper GPS-klockor och andra saker som kan hjälpa dem att se var barnen är.  

GPS är ett system som hjälper människor att hitta saker. De senaste åren har det blivit vanligare att föräldrar använder GPS för att kunna hitta sina barn. Då kan de till exempel ge barnen en klocka som har en GPS.

Men samtidigt säger vissa barnpsykologer att GPS:en kan ge föräldrar en falsk trygghet eftersom exempelvis olyckor kan hända även om föräldrarna ser var barnen är.

SVT har intervjuat 9-årige Leo som har en GPS-klocka. 

– Det stör lite att ha den på armen men den är bra att ha, säger Leo som har en GPS-klocka som både visar tiden och går att ringa med. 

Leos mamma säger att Leo fick klockan för att han skulle få mer frihet och kunna vara ute med sina kompisar samtidigt som föräldrarna känner sig lugnare.

Hon säger också att hon och Leos pappa först funderade på om det verkligen är okej att övervaka sina barn med GPS. 

– Då kom vi fram till att så länge man är så pass liten som 8–9 år kan det vara okej att föräldrarna vet var man är, säger hon till SVT.

Fundera och diskutera:

1. Är det okej för föräldrar att GPS-övervaka sina barn? Varför/varför inte?

2. Finns det bättre sätt att ta reda på var barnen är?

3. Hade du velat ha en GPS-klocka? Varför/varför inte?

Det har blivit vanligare att föräldrar
använder GPS för att veta var deras barn är.
Med GPS kan man nämligen se platsen
där GPS:en är, i till exempel sin mobil.

 

Till exempel kan det fungera genom att
barnen har en klocka med GPS i.
Föräldrarna kan då se var klockan är
och eftersom barnet har klockan på sig
vet föräldrarna också var barnet är.

 

Leo är nio år och har en GPS-klocka.
Han tycker att det stör lite att ha en klocka på armen
men att det ändå är bra.

 

Leos mamma säger att de tycker det är bra
med GPS-klockan tills Leo blir äldre.
Då kanske han inte vill att hans föräldrar
ska veta var han är hela tiden.

 

Fundera och diskutera:

1. Är det okej för föräldrar att GPS-övervaka sina barn? Varför/varför inte?

2. Finns det bättre sätt att ta reda på var barnen är?

3. Hade du velat ha en GPS-klocka? Varför/varför inte?