De i norr och söder gillar sina dialekter mest

Olika dialekter kan ha olika ord. Kan du något av orden? Foto: Shutterstock/redigerad

Här gillar vi vår dialekt mest:

Norra Sverige: 71 procent
Södra Sverige: 62 procent
Västra Sverige: 55 procent
Östra Sverige: 51 procent
Stockholm: 44 procent

Källa: Språktidningen

Språktidningen har gjort en undersökning om vad människor i Sverige tycker om sina dialekter. Den visar att vissa i Sverige tycker bättre om sina dialekter än andra.

Människor pratar olika beroende på var de kommer från. En dialekt är hur man pratar på en viss plats. Genom att lyssna på hur någon pratar kan man därför gissa var de kommer ifrån. Sverige har nämligen flera olika dialekter.

Språktidningen är en tidning som intresserar sig för dialekter och andra delar av språket. De har gjort en undersökning om vad vi i Sverige tycker om våra dialekter. 

Enligt undersökningen är 57 procent av svenskarna nöjda över sina dialekter. 

Undersökningen visar att människor i södra och norra Sverige är mest nöjda över hur de pratar. Allra nöjdast är människor i Blekinge och Skåne i södra Sverige. Där gillar 72 procent sin dialekt. 

– Det är glädjande att så många svenskar älskar dialekter. Dialekterna är en viktig del av vårt språkliga kulturarv, säger Språktidningens chefredaktör Anders Svensson i ett pressmeddelande. 

Han säger också att det inte var så förr i tiden. I början av 1900-talet försökte människor sluta att prata med dialekt.

Undersökningen visar också att människor i Stockholm är minst nöjda med  sin dialekt. Där gillar bara 44 procent sin dialekt. 

Stockholm är också den platsen i Sverige där flest tycker att de inte alls har någon dialekt. Anders Svensson säger att dialekten i Stockholm är lik rikssvenska. Rikssvenska kallas det när någon pratar svenska utan någon särskild dialekt. Men han säger att stockholmare ändå har en dialekt.

– Språket som talas i Stockholm med omnejd ligger nära mångas uppfattning om rikssvenskan. Den har förhållandevis få drag som sticker ut. Men visst är stockholmska en dialekt eftersom den ju avslöjar varifrån någon kommer, säger han.

I Sverige finns det många dialekter.
En dialekt är ett sätt att prata
som skiljer sig beroende på var man kommer från.
Till exempel är göteborgska en dialekt
som pratas av människor från Göteborg.

 

Språktidningen är en tidning
som handlar om språk.
Språktidningen har undersökt
vad svenskarna tycker om sina dialekter.

 

Undersökningen visade att flest gillar sin dialekt
i norra Sverige och i Södra Sverige.
De som gillade sin dialekt mest är
människor som kommer från Skåne och Blekinge.

 

De som gillade sin dialekt minst
var människor från Stockholm.