Svårt att byta namn till läslov

För några år sedan bytte höstlovet namn till läslovet. Men även om intresset för läsning har ökat kallar många fortfarande lovet för höstlov.

Just nu har landets elever lov. Nu för tiden heter det läslov. År 2016 bestämde nämligen regeringen att höstlovet skulle byta namn till läslov.

Tanken med namnbytet var att läslovet skulle få barn och unga att läsa mer. Det skulle alltså fungera som sportlovet där många sportar.

Men det har visat sig vara svårt att få människor att kalla lovet för läslov. Många kallar fortfarande lovet för höstlov.

SVT har intervjuat Tammi Gustafsson Nadel som jobbar på Skolverket. Skolverket är en myndighet som har ansvar för Sveriges skolor.

Hon säger att det inte är konstigt att det tar tid för människor att kalla lovet för läslov.
– Det kan man förstå eftersom höstlov funnits i decennier, säger hon.

Men samtidigt jobbar skolorna för att få eleverna att läsa mer när det är läslov. Skolorna har till exempel olika aktiviteter som handlar om läsning.
– Det känns som att medvetenheten kring att läsning är viktig blivit mycket större, säger Tammi Gustafsson Nadel.


Fundera och diskutera:

1. Läser du under läslovet? Varför/varför inte?

2. Vad tycker du är bäst? Läslovet eller höstlovet?

3. Vilken bok tycker du att fler borde läsa? Varför?

Nu har Sveriges elever lov.
Lovet brukade kallas höstlov.
Men 2016 bestämde regeringen
att lovet skulle heta läslov.

 

Regeringen 2016 ville att elever
skulle läsa mer på lovet,
precis som att många elever sportar
på sportlovet på våren.

 

Men många fortsätter
att kalla lovet för höstlov.

 

Tammi Gustafsson Nadel
jobbar på Skolverket.
Skolverket är en myndighet
som jobbar med skolan.

 

Tammi Gustafsson Nadel
säger att höstlovet fanns länge.
Därför kan det vara svårt
att byta namn på det.

 

 

Fundera och diskutera:

1. Läser du under läslovet? Varför/varför inte?

2. Vad tycker du är bäst? Läslovet eller höstlovet?

3. Vilken bok tycker du att fler borde läsa? Varför?