Skolorna måste spara in pengar

Bilden är en genrebild. Skolan på bilden är alltså inte Bäckahagens skola. Foto: Shutterstock

Många kommuner i Sverige har mindre pengar än vanligt. Därför måste skolor spara in pengar. Det påverkar eleverna och lärarna.

Den senaste tiden har ekonomin varit dålig för många. En anledning är att inflationen har ökat. Inflation betyder att saker börjar kosta mer.

Då räcker inte pengarna till lika mycket när man till exempel handlar mat.

Men det påverkar inte bara människor som handlar mat. Inflationen och ekonomin påverkar också Sveriges skolor.

På grund av ekonomin har kommunerna inte råd med lika mycket som tidigare. Då måste de spara in på olika saker och skolorna får därför mindre pengar.

På vissa skolor har personal blivit av med jobbet. En sådan skola är Bäckahagens skola i Stockholm. Där har 13 personer som jobbar på skolan fått sluta för att skolan måste spara in pengar.

SVT har intervjuat elever och lärare på skolan. Lärarna säger att de måste jobba mer eftersom de är färre nu.

Eleverna säger att det är svårare att få hjälp på lektionerna och att det har blivit stökigare.
– Vi har nationella prov i år och vi får betyg för första gången, så vi hade behövt lärarna vi hade innan, säger Fritz Hedman, som går i sjätte klass på skolan, till SVT.

Fundera och diskutera:

1. Har du märkt att din skola sparar in pengar på något? Hur?

2. Hur tror du att elever påverkas av att skolan har mindre pengar?

3. Hur pratar ni om ekonomi där hemma?

Just nu är många saker dyra.
Du kanske har märkt att
saker i affären kostar mer än innan.
Men det är inte bara i affären
som saker har blivit dyrare.

 

Mycket har också blivit dyrare
för många skolor.
Därför har många skolor
ont om pengar just nu.

 

Det påverkar elever och lärare.
I många skolor har lärare tvingats sluta
för att skolan inte har råd
att betala deras löner.

 

Därför måste de lärare som är kvar
jobba hårdare.
Och eleverna får inte lika mycket hjälp
som de fick tidigare.

Fundera och diskutera:

1. Har du märkt att din skola sparar in pengar på något? Hur?

2. Hur tror du att elever påverkas av att skolan har mindre pengar?

3. Hur pratar ni om ekonomi där hemma?