Östersjön behöver mer hjälp

Mycket av Sveriges kust ligger i Östersjön. Foto: Shutterstock

Enligt en ny undersökning mår stora delar av Östersjön dåligt. Men det finns saker vi människor kan göra för att hjälpa Östersjön att må bättre. 

Östersjön är ett innanhav. Ett innanhav är ett hav som sitter ihop med större hav genom smala havsområden som kallas sund. Ett sådant sund är Öresund som ligger mellan Sverige och Danmark.

Flera länder har stränder mot Östersjön. Ett av länderna är Sverige, men även våra grannländer Danmark och Finland ligger vid Östersjön. 

Östersjön har länge haft problem. Två av problemen har varit gifter och övergödning.

Övergödning kallas det när stora mängder växtnäring hamnar i sjöar och hav. Mycket av näringen kommer från jordbruket på land.

Övergödning kan skapa flera olika problem. Algblomning, syrebrist och döda havsbottnar är tre av dem. Det påverkar både växter och djur som bor i havet.

Nu har forskare gjort en stor undersökning för att se hur Östersjön mår. Undersökningen visar att stora delar av Östersjön mår dåligt. Över 90 procent av havet mår dåligt.

Lena Bergström jobbar som forskare i marin-ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). 

– Östersjön karakteriseras fortfarande av hög övergödning och ökning av syrefria bottnar, säger Lena Bergström, säger hon till SVT.

Hon och de andra forskarna säger att det är viktigt att vi hjälper Östersjön att må bättre. Vi människor kan nämligen hjälpa Östersjön på flera sätt.

Tidigare försök att få Östersjön att må bättre har fungerat ganska bra. Till exempel har olika gifter i vattnet minskat efter att de har förbjudits.

Länderna som ligger runt Östersjön har också lyckats minska mängden växtnäring i vattnet. Det har i sin tur minskat övergödningen. 

– Utan den åtgärden skulle det ha sett mycket värre ut i Östersjön idag, säger Lena Bergström. 

Östersjön är ett hav
som ligger öster om Sverige.
Men tyvärr har Östersjön
stora problem.

 

Östersjön mår inte så bra
på grund av flera saker.
Till exempel är det inte så mycket syre på bottnen.
Det gör så att havsväxter inte kan växa där.

 

Östersjön har också problem med övergödning.
Det är när mycket växtnäring
hamnar i havet från till exempel bondgårdar.
Det gör så att många alger blommar
och tar över från andra växter och djur.

 

Men det finns saker vi människor kan göra
för att havet Östersjön ska må bättre.
Till exempel kan länderna runt Östersjön
släppa ut mindre gifter och växtnäring.

 

Länderna runt Östersjön har redan lyckats
minska utsläppen i Östersjön.
Det har gjort att Östersjön i alla fall mår lite bättre
än vad det hade gjort annars.