Finland vill ha bro till Sverige

Bron skulle ligga mellan Umeå och Vasa. Vaasa är stadens finska namn. Bild: Shutterstock

Det har länge funnits planer på att bygga en stor bro mellan Finland och Sverige. Nu har planerna kommit ett steg längre. 

Mellan Sverige och vårt grannland Finland ligger havet Östersjön. I Östersjön finns det ett område som kallas för Kvarken. 

Kvarken ligger ungefär mellan den svenska staden Umeå och den finländska staden Vasa. Där kan det i framtiden finnas en bro. Bron skulle bli väldigt lång och kosta mycket pengar att bygga.

I många år har det funnits planer på att bygga en bro över Kvarken. En bro skulle nämligen göra det lättare att transportera människor och saker mellan Sverige och Finland. 

Nu har planerna kommit ett steg längre. Finlands regering har nämligen bestämt att bro-planerna ska undersökas. Då undersöker experter vad som behövs för att bron ska kunna byggas. 

Undersökningen håller på i ett år och sedan ska experterna berätta vad de har kommit fram till. 

Anders Ågren tillhör partiet Moderaterna och jobbar som kommunalråd i Umeå kommun. Han tycker att det är bra att Finlands regering vill undersöka bro-bygget. 

– Det är ett stort steg framåt, säger han till tidningen Västerbottens-Kuriren. 

Mellan Sverige och Finland
ligger ett hav som heter Östersjön.
I Östersjön finns ett område
som kallas för kvarken.

 

Sverige och Finland funderar på
att bygga en bro över området som heter kvarken.
Den bron skulle gå mellan den svenska staden Umeå
och den finländska staden Vasa.

 

Nu har Finland bestämt
att de ska undersöka om de ska bygga en bro där.
När ett land undersöker något brukar
experter säga till exempel vad det skulle kosta
och vad som behövs för att göra något.

 

På Umeå kommun jobbar politikern Anders Ågren.
Anders Ågren tycker att det är bra
att Finland vill bygga en bro.