Delade åsikter om ny kultur-lista

Leksaker kan också vara kultur. Lego är med i Danmarks kulturkanon. Foto: Pixabay

En svensk kulturkanon håller på att skapas. Men medan vissa tycker att en kulturkanon behövs tycker andra att den inte gör det.

En kanon är inte bara något man skjuter med. Ordet kan också användas för att beskriva en lista över böcker, konst, film och annan kultur som betyder extra mycket för ett land.

Regeringen och Sverigedemokraterna har bestämt att Sverige ska få en kulturkanon.

En grupp experter har därför fått i uppdrag att skapa kulturkanonen. Senast nästa sommar ska gruppen berätta vilka kulturella verk de tycker att lista ska innehålla.

Vårt grannland Danmark har redan en kulturkanon. Deras kulturkanon innehåller kulturella verk som boken Den lilla sjöjungfrun av H.C. Andersen och de danska lego-klossarna.

Här i Sverige verkar intresset för en kulturkanon vara blandat. Varje år gör organisationen Medieakademin en undersökning som heter Förtroendebarometern. Där har de frågat människor om kulturkanonen.

Undersökningen visar att hälften inte har någon åsikt om den. Men resten har delade åsikter. Hälften av dem tycker att kulturkanonen är en bra idé medan den andra hälften tycker att det är en dålig idé.

Kulturkanonen har diskuterats ganska länge. Vissa tycker att det blir orättvist mot kultur som inte får vara med i kulturkanonen medan andra tycker att det blir enklare för människor att ta del av kultur som är viktig för Sverige.


Fundera och diskutera:

1. Vill du ha en kulturkanon? Varför/varför inte?

2. Vilka verk tror du kommer att vara med i kulturkanonen?

3. Vilka verk skulle du vilja ha med?

En kanon är en lista med
böcker, musik, konst
eller annan kultur som är viktig för ett land.

 

Sverige har inte någon kulturkanon än.
Men regeringen och Sverigedemokraterna
har bestämt att Sverige ska skaffa en kanon.
Därför har en grupp experter fått uppdraget
att ta fram en kanon till Sverige.

 

Men alla tycker inte att
det är en bra idé med en kulturkanon.
De säger till exempel att det blir orättvist
mot böcker, musik, konst eller annan kultur
som inte får vara med i kanonen.

 

I Danmark finns det en kanon.
I Danmarks kanon finns till exempel
boken Den lilla sjöjungfrun av H. C. Andersen.

 

Fundera och diskutera:

1. Vill du ha en kulturkanon? Varför/varför inte?

2. Vilka verk tror du kommer att vara med i kulturkanonen?

3. Vilka verk skulle du vilja ha med?