Bris: Barn är oroliga för framtiden

Många barn kontaktar Bris för att prata. Foto: Bris

Enligt en ny rapport från Bris oroar sig fler barn för framtiden. Bris säger att vuxenvärlden måste göra mer för att hjälpa barn. 

Förra året kontaktade tusentals barn barnrättsorganisationen Barnens rätt i samhället (Bris). Bris hade 51 587 samtal med barn under 2023. 

Varje år släpper Bris en rapport där de berättar vad för ämnen barn vill prata om när de kontaktar Bris. På så vis kan Bris berätta hur barn i Sverige har det. Nu har Bris senaste rapport kommit.

En sak som Bris har märkt är att fler barn vill prata med dem om framtiden. Det kan både handla om barnens egen framtid och om samhällets framtid. 

När det kommer till samhällets framtid har det hänt flera dåliga saker de senaste åren som har fått barn att känna sig mer oroliga.

Sådana händelser är till exempel att Ryssland startade krig i Ukraina och att ekonomin har blivit sämre. Även klimatet och brottsligheten i Sverige är saker som barn oroar sig för. 

Men barn funderar även över sin egen framtid. De funderar till exempel på vad de kommer att bli som vuxna och om deras framtid kommer att vara lycklig. Bris säger att barn ofta kopplar hur det går i skolan till hur deras framtid kommer att bli.

Bris har flera förslag på hur vuxenvärlden kan hjälpa barn att känna större framtidstro. En sådan sak är att hjälpa barn att lyckas bättre i skolan, så att de på så vis kan tro mer på sin egen framtid. 

Bris har öppet dygnet runt. Här kan du mejla, chatta eller ringa 116 111. Läs mer på Bris hemsida.

Bris är en organisation
som jobbar för att barn ska må bra.
Till Bris kan barn ringa
för att prata om till exempel hur de mår
eller vad de oroar sig för.

 

Bris säger nu att många barn
oroar sig för framtiden.
Barn är oroliga både för sin egen framtid
och för samhällets framtid.

 

Att barn känner sig oroliga
kan bero på flera saker.
Till exempel har det hänt många tråkiga saker
i världen de senaste åren.
Bland annat har Ryssland och Ukraina
börjat kriga.

 

Bris säger nu att vuxna måste göra mer
för att barn ska känna sig lugna över framtiden.
En sak som kan hjälpa är
att barn känner att de lyckas bra i skolan.
Därför säger Bris att vuxna måste göra
så att barn lyckas med skolan.

 

Bris har öppet dygnet runt.
Du kan prata med dem
genom att mejla, chatta eller ringa 116 111.

Läs mer på Bris hemsida.