Fördjupning: Järnvägen

Fördjupning: Järnvägen

Tågspår. Foto: Pixabay

Förra året var ett rekord-dåligt år att åka tåg i Sverige. Tusentals tåg blev försenade av olika anledningar.

Att något går som tåget är ett uttryck som betyder att något fungerar och är pålitligt. Men under 2023 gick tågen i Sverige inte som tåget.

Förra året var det större problem med tågtrafiken än på 13 år. Det visar siffror från Trafikverket. Trafikverket är en myndighet som bland annat har hand om vägar och järnvägar i Sverige.

Enligt människorna som jobbar med tåg i Sverige beror problemen på flera saker.

En sak som orsakade problem med tågtrafiken var olyckor. En sådan olycka hände i maj förra året. Då spårade ett tåg ur utanför Stockholm. När ett tåg spårar ur åker det ut från spåret.

Ingen människa blev allvarligt skadad i urspårningen, men tågspåret blev skadat och tog tid att laga. I flera månader behövde tåg åka långsamt på det spåret innan lagningen var klar. Det gjorde det svårt för tågen att komma i tid.

En annan sak som orsakade problem med tågtrafiken var att Trafikverket började använda ett nytt system för planeringen av tågtrafiken.

Systemet var tänkt att göra det lättare att planera tågtrafiken men i stället blev det stora problem med systemet som gjorde att många tåg blev försenade.

SJ är ett järnvägsföretag som ägs av den svenska staten. SJ kör många tåg i Sverige.

SJ:s vd heter Monica Lingegård. Nyligen var hon med i SVT-programmet Agenda. Där sa hon att tågtrafiken i Sverige måste fungera bättre.

– Svenska folket förtjänar verkligen en bättre järnväg, sa hon i Agenda.Text av Felicia GreenVeckans fördjupning: Järnvägen


Första ångloket

År 1804 byggdes det första ångloket i Wales i Storbritannien. Det tog fyra timmar att åka två mil med loket och det tunga loket tog sönder tågspåret.

Men snart blev loken bättre och världens första moderna järnväg invigdes år 1830 mellan städerna Manchester och Liverpool. En järnväg är tågspåren som tågen åker på.

Det dröjde innan Sverige fick sin första järnväg. Här var många misstänksamma mot den nya tekniken. Men år 1856 invigdes Sveriges första järnväg mellan Malmö och Lund.


Lunds tågstation på 1920-talet. Foto: JärnvägsmuseetVärlden kommer närmare

Järnvägen förändrade många människors liv. Resor som innan kunde ta flera dagar tog nu bara några timmar.

Nya orter växte också fram längs järnvägen. Ett sådant exempel är Nässjö i Småland. Orten blev en järnvägsknut där flera järnvägar möttes. 

Järnvägen var ett steg mot den globaliserade värld vi har i dag. I en globaliserad värld är det lätt för människor i olika länder att ha kontakt med varandra.


Tågstationen Gare du Nord i Paris är Europas mest använda. Varje dag kommer cirka 700 000 passagerare till stationen. Foto: Moiz K. Malik/UnsplashTågen förändrade tiden

Järnvägen förändrade också tiden. Förr hade olika platser i Sverige olika tid. Människornas tid utgick nämligen från solen.

Men när järnvägen skapades behövdes en gemensam tid. Annars var det svårt att veta när tåget skulle gå. Därför skapades järnvägstiden som utgick från tiden i Göteborg.

Samtidigt som järnvägstiden fanns det också andra tider i Sverige. Men det ändrades år 1878. Då bestämdes det att alla i Sverige skulle följa Örebro-tiden.


Foto: PixabayKlimatsmart resande

Länge drevs tågen av ånglok. Sedan kom lok som drevs av diesel och el. I dag drivs nästan alla svenska tåg av el.

Tåg är ett av de bästa sätten att resa på om man tänker på klimatet. Det beror bland annat på att el är bättre för klimatet än de fossila bränslen som flyg och bilar ofta använder.

Men det beror också på att det får plats väldigt många människor på ett enda tåg. Hade människorna i stället åkt bil hade det krävts väldigt många bilar.   


Tåg är snällare mot klimatet än många andra sätt att resa. Foto: Pixabay

Förra året var det rekordmånga problem
med tågen i Sverige.
Många tåg blev försenade
av olika anledningar. 

 

En anledning till att tågen blev försenade
var att det hände många olyckor förra året.
Till exempel spårade ett tåg ur utanför Stockholm.
Det betyder att tåget åkte av järnvägen. 

 

Järnvägen är banan som tågen åker på.
Ingen blev allvarligt skadad när tåget utanför Stockholm spårade ur.
Men det tog lång tid att laga järnvägen
så många tåg fick åka extra långsamt där ett tag. 

 

SJ är ett tågföretag.
Chefen på SJ säger
att tågen i Sverige måste fungera bättre. 

 

Veckans fördjupning: Järnvägen

Första ångloket

År 1804 byggdes det första ångloket.
Ett ånglok är ett lok som drivs av vattenånga.
Det första ångloket var inte så snabbt.
Det tog fyra timmar att åka två mil med loket.

 

Men snart blev loken bättre.
Världens första järnväg kom 1830.
Den gick mellan städerna Manchester och Liverpool
i Storbritannien. 

 

Den första järnvägen i Sverige kom 1856.
Den gick mellan Malmö och Lund. 

 

Världen kommer närmare

Järnvägen förändrade många människors liv.
Resor som innan kunde ta flera dagar
tog nu bara några timmar.

 

Nya städer växte också fram längs järnvägen.
Ett sådan exempel är Nässjö i Småland.
Nässjö blev en järnvägsknut där flera järnvägar möttes. 

Tågen förändrade tiden

Järnvägen förändrade också tiden.
Förr hade olika platser i Sverige olika tid.
Människornas tid utgick nämligen från
när solen gick upp och ned.
Och det gör den vid olika tid
beroende på var i Sverige man är. 

 

Men när järnvägen skapades
behövde alla ha samma tid.
Annars vet man ju inte när tåget går.
Därför skapades järnvägstiden.

 

Samtidigt som järnvägstiden 
fanns det också andra tider i Sverige.
Men det ändrades år 1878.
Då fick alla i Sverige samma tid. 

Klimatsmart resande

Länge drevs tågen av ånglok.
Sedan kom lok som drevs av diesel och el.
I dag drivs nästan alla svenska tåg av el.

 

Tåg är ett av de bästa sätten att resa på
om man tänker på klimatet.


Det beror bland annat på att el är bättre för klimatet
än de fossila bränslena.
Flyg och bilar använder mest fossila bränslen. 

 

Men det beror också på att det får plats
väldigt många människor på ett enda tåg.
Hade människorna i stället åkt bil
hade det krävts väldigt många bilar.