Hur pratar man med små barn om obehagliga och känsliga saker på nätet?

Det är bra att erkänna att det är svåra frågor, det betyder att de är viktiga. Man får anpassa samtalet efter ålder. Statens medieråd och Skolverket har tagit fram sagoboken Nosa på nätet som kan användas för att ta upp de här frågorna med yngre barn. Visst finns det jätteäckliga saker de kan stöta på, men då är det viktigt att de vet att de ska ropa på en vuxen och prata om det så att de inte är ensamma med det de har sett.

Fler Elza Dunkels