Vad är en ok tid för datoranvändande per dag?

barn vid datorHur mycket datortid tycker du att barn ska få? Vår son är tio år och vi tänkte sätta upp en tidsgräns per dag för datoranvändande (som inte innefattar skolarbete) här hemma. Vad tycker du är en ok tid?

Det går inte att sätta några generella riktlinjer när det gäller tid. Dels därför att alla barn är individer, dels av den anledning som du själv tar upp; att vissa aktiviteter är skolarbete och där skulle vi aldrig fundera på att begränsa tiden. Forskning har visat att barns välmående inte är kopplat till hur mycket tid de lägger på internet, ändå finns det en starkt förankrad idé hos många att det inte är bra att använda nätet mycket. Jag tror att den tanken kommer ifrån en tid då “att vara på internet” var en aktivitet i sig. Man kopplade upp sig och satt framför en dator och slog ihjäl tid. Idag vet vi att datoranvändande kan vara allt möjligt – bra och dåligt och allt däremellan. Vi vet också att datortiden inte är skild från livet i övrigt. Många kontakter sköts över nätet, mycket lärande sker där, kreativiteten får spelrum och det är roligt.

Så jag föreslår att vuxna pratar med sina barn om det här. Reder ut vad som skulle kunna behöva begränsas, till exempel att alla ska äta tillsammans eller sovtider. Det är rimliga begränsningar som har med välmående att göra. Men det vore en orimlig begränsning att sätta upp vissa tider om det inte finns starka skäl till det. Det handlar alltså om en sorts förhandling, som de flesta vuxna och barn redan är duktiga på. Det viktiga är att komma ihåg att det finns många ogrundat negativa värderingar kopplade till datoranvändning och att vara vaksam på att dessa värderingar inte får styra vad barnen ska syssla med.

Fler Elza Dunkels