hjärnan

Veckans fördjupning: organ

Veckans fördjupning: Organ

Hjärnan, njurarna och huden är några av våra organ.

Mobilsvajpande ger sämre fokus

Människors fokus har minskat de senaste åren.