konfirmation

En röd tegelkyrka.

Färre 15-åringar vill konfirmera sig

En konfirmation är när kristna bekräftar sin tro.