Sveriges elevråd

Elevråden kritiserar mobilförbud

Regeringen vill förbjuda mobiltelefoner på lektioner och raster.