Ukraina blir EU-kandidat

EU:s flagga som blå med gula stjärnor i en ring.

EU:s flagga. Foto Pixabay

För några dagar sedan hade EU:s medlemsländer ett möte. På mötet bestämde de att Ukraina och Moldavien ska bli kandidatländer till EU. Det betyder att de båda länderna en dag kan bli EU-länder.


EU, eller Europeiska unionen som det egentligen heter, är ett samarbete mellan flera länder i Europa. Genom EU kan människor i Sverige och de andra EU-länderna till exempel enklare resa och jobba i andra medlemsländer. Vissa lagar som finns kommer också från EU.


Men alla länder i Europa är inte med i EU. Det kan bero på att de inte vill eller får vara med. Det finns till exempel vissa krav som ett land måste leva upp till för att få gå med i EU. Det är bland annat krav på att landet måste vara en fungerande demokrati.


Ukraina och deras grannland Moldavien vill gå med i EU och har därför skickat in varsin ansökan om att få bli EU-medlemmar.


I torsdags hade EU-länderna därför ett möte där de bestämde att de ska låta Ukraina och Moldavien bli kandidatländer. Ett kandidatland är ett land som kan komma att bli ett EU-land om landet blir godkänt. Men det kan ta flera år innan det händer.


SVT rapporterar att Ukrainas president Volodymr Zelenskyj är nöjd över EU-ländernas beslut.

”Det är en unik och historisk stund för Ukraina och EU:s relation. Ukrainas framtid är med EU” skriver Volodymr Zelenskyj på sociala medieplattformen Twitter.

EU är en förkortning för
den Europeiska unionen.
Det är ett samarbete
mellan många länder i Europa.

 

Men alla länder i Europa
är inte med i EU.
Det finns nämligen vissa krav
för att ett land ska få vara med.

 

Två länder i Europa
som vill vara med i EU
är Ukraina och Moldavien.
Därför har de ansökt
om att få vara med.

 

EU hade ett möte och bestämde
att Moldavien och Ukraina
ska få bli kandidatländer.
Det betyder att de kan bli medlemmar i EU
om de lyckas uppnå alla krav som EU har.

 

Men det kan ta lång tid
för Ukraina och Moldavien att komma med i EU.
Ibland tar det flera år
innan EU godkänner ett land som medlem.