22 djur och växter blir förbjudna

Två afrikanska klogrodor som kollar mot kameran.

Två afrikanska klogrodor. Foto: Wikimedia commons

Afrikanska klogrodor får snart inte längre säljas i Sverige. EU ska nämligen förbjuda grodorna och flera andra växter och djur.


Europeiska unionen, eller EU som det också kallas, är ett samarbete mellan flera länder i Europa.  EU kan bestämma vissa lagar som sedan gäller i alla EU:s medlemsländer.


Nu har EU bestämt att 22 djur- och växtarter ska bli förbjudna i Sverige och de andra EU-länderna. Det är djur och växter som egentligen inte hör hemma i vår natur och därför kan ställa till med stora problem.
Sådana djur och växter brukar kallas för invasiva arter.


Förbudet börjar gälla den 2 augusti. Från och med då får djuren och växterna inte längre bli sålda eller köpta. Man får inte heller ge bort dem eller sprida dem i naturen.


Två av djuren som förbudet gäller använder människor i dag som husdjur. Det är den afrikanska klogrodan och en slags snok som heter Lampropeltis getula. Snokar är en typ av ormar som oftast är ofarliga för människor.


Lampropeltis getula har inget svenskt namn och hör egentligen hemma i Nordamerika. Den har ställt till med stora problem i södra Europa genom att bland annat sprida sjukdomar.


En av växterna som ska förbjudas heter Syrenslide. Det är en växt som egentligen kommer från Himalaya i Asien. Den växer väldigt mycket och tar mycket plats. Därför kan den skada andra växter som egentligen hör hemma i vår natur.


Fakta: De 22 djuren och växterna som förbjuds:

1. Svart dvärgmal, fisk.

2. Axishjort, däggdjur.

3. Finlaysons ekorre, däggdjur.

4. Japansk träddödare, växt.

5. Nordlig ormhuvudfisk, fisk.

6. Faxonius rusticus (saknar svenskt namn), kräftdjur.

7. Mummichog, fisk.

8. Västlig moskitfisk, fisk.

9. Östlig moskitfisk, fisk.

10. Hakea, växt.

11. Syrenslide, växt.

12. Lampropeltis getula (saknar svenskt namn), orm.

13. Limnoperna fortunei (saknar svenskt namn), mussla.

14. Vitabborre, fisk.

15. Musselblomma, växt (vatten).

16. Rödgumpad bulbyl, fågel.

17. Asiatisk klynnebändel, alg.

18. Solenopsis genimata (saknar svenskt namn, ett slags eldmyra), insekt.

19. Solenopsis invicta (saknar svenskt namn, ett slags eldmyra), insekt.

20. Solenopsis richteri (saknar svenskt namn, ett slags eldmyra), insekt.

21. Wanmannia auropunctata (saknar svenskt namn, ett slags eldmyra), insekt.

22. Afrikansk klogroda, groda.


Källa: Aftonbladet/Naturvårdsverket

EU är en organisation.
Det är flera länder i Europa
som samarbetar.

 

EU har bestämt att flera djur och växter
ska förbjudas i EU:s länder.
Det är djur och växter som
inte hör hemma här.

 

Djuren och växterna som förbjuds
kan nämligen förstöra vår natur.
Sådana djur och växter
brukar kallas för invasiva arter.

 

En djurart som EU ska förbjuda
är orm-sorten Lampropeltis getula. 
Den har funnits som husdjur i Europa.
Men den hör inte hemma här egentligen.
Den kommer från Nordamerika.
Den har spridit sjukdomar här i Europa
och därför förbjuder nu EU den.