Elever läser mindre i skolan

Läsningen hinns inte med i skolan. Foto: Shutterstock.

Ny forskning visar att elever läser mindre i skolan i dag än vad de gjorde tidigare. Många lärare känner att de inte hinner med läsning i klassrummet.


Forskare vid Högskolan Dalarna gjorde en stor enkät 2017 där de frågade elever i sexan och nian hur mycket de läser i skolan. Svaren de fick in har de jämfört med en enkät som gjordes 2007.


När forskarna har jämfört svaren från 2017 med 2007 har de märkt att läsningen har sjunkit i skolan. Frågorna har handlat om läsning av skönlitteratur och facklitteratur. Skönlitteratur är till exempel berättelser och dikter och facklitteratur är sådant vi läser för att lära oss saker. 


2007 svarade 44 procent av sexorna att de läser mindre än en sida skönlitteratur under en skoldag. Tio år senare, 2017, svarade 81 procent av sexorna att de läser mindre än en sida skönlitteratur om dagen.

När det gäller facklitteratur svarade 22 procent av sexorna att de läser mindre än en sida om dagen. 2017 svarade 33 procent att de läser mindre än en sida om dagen. Läsningen har sjunkit även bland elever i nionde klass.


Forskningen visar också att många lärare känner att det inte finns så mycket tid för läsning på lektionen. Lärarna känner till exempel att det finns en stor press inför de nationella proven.


Charlotta Hemlin är lärare i svenska och svenska som andraspråk på Westerlundska gymnasiet i Enköping. Hon skulle vilja ha mer läsning på sina lektioner men känner inte att det finns tid.

– Jag skulle önska att eleverna kunde sitta och läsa en timme om dagen. Läsning är grunden till allt. Men det är omöjligt. Och det går ju inte att bedöma en läsupplevelse, eller hur mycket de har läst. Det man bedömer är läsförståelsen, säger Charlotta Hemlin till tidningen Läraren.


Fundera och diskutera:

1. Hur mycket brukar du läsa under en skoldag?

2. Skulle du vilja ha mer läsning i skolan? Varför/varför inte?

3. Vilken är den bästa bok du har läst?

Ny forskning visar att barn och unga
läser mindre i skolan nu än tidigare.
Forskare har jämfört elevers läsning
2007 med elevers läsning 2017.

 

I den jämförelsen såg forskarna
att 81 procent av sexorna läser mindre
än en sida om dagen.

 

2007 var det bara 44 procent
som läste så lite text om dagen.
Det är alltså fler idag
som inte läser så mycket.

 

Forskarna tror att det beror på
att lärarna inte känner att de har tid för läsning.
Många lärare fokuserar mycket
på nationella proven istället för läsning.

Fundera och diskutera:

1. Hur mycket brukar du läsa under en skoldag?

2. Skulle du vilja ha mer läsning i skolan? Varför/varför inte?

3. Vilken är den bästa bok du har läst?