Svenska elever klarade pandemin bra

I vissa länder fick grundskoleeleverna distansundervisning. Foto: Pixabay

Under pandemin stängde många av världens skolor. Det har gjort att många elever har halkat efter i skolarbetet. Men i Sverige, där grundskolorna var öppna, har eleverna klarat sig bra.

När covid-pandemin kom förändrades världen på många sätt. En sak som hände var att många skolor i världen stängde för att minska smittspridningen.

Nu har forskare undersökt hur det gick för elever i olika länder under pandemin. Forskarnas undersökning visar att världens skolelever har halkat efter i skolan på grund av pandemin.

Men så är det inte överallt. I Sverige bestämde vi oss för att grundskolorna skulle vara öppna trots att det var pandemi. Det har gjort att svenska elever inte har halkat efter i skolan under pandemin.

Forskaren Per Engzell jobbar vid Stockholms universitet och har varit med och gjort undersökningen.

– Detta tyder på att det svåra beslutet att hålla skolor öppna trots allt var rätt väg att ta. Alla åtgärder innebär en avvägning mellan olika risker, men skolors roll i smittspridningen av covid-19 har i visat sig vara relativt liten, säger han i ett pressmeddelande från Stockholms universitet.

Nu vill forskarna att elever runt om i världen ska få hjälp att komma i fatt med skolarbetet igen.


Fundera och diskutera:

1. Hur var din skolgång under pandemin?

2. Vad hade du tyckt om din skola hade stängt under pandemin?

3. Har du förslag på hur elever kan komma i kapp i skolan igen?

När det var pandemi
förändrades många saker.
En sak som blev annorlunda
var att många skolor i världen stängde.
Men i Sverige var grundskolorna öppna.

 

Nu har forskare undersökt
hur eleverna har klarat sig i skolan
runt om i världen.

 

Forskarna har kommit fram till
att elever i Sverige har klarat skolan bra.
Det beror just på att Sverige
inte stängde grundskolorna.

 

Elever i andra delar av världen
har halkat efter med skolarbetet.
Därför säger forskarna nu att
de eleverna behöver få hjälp
att ta i kapp skolarbetet.

 

Fundera och diskutera:

1. Hur var din skolgång under pandemin?

2. Vad hade du tyckt om din skola hade stängt under pandemin?

3. Har du förslag på hur elever kan komma i kapp i skolan igen?