Veckans fördjupning: Grundämnen

fördjupning: Grundämnen

Så här ser det ut i ett stålverk. Foto: Shutterstock

Forskare har upptäckt att människor i Norden skapade stål för mer än 2 000 år sedan. Det är mycket tidigare än forskarna hade trott.

Järn och stål är viktigt för oss människor. Järn är en metall och ett grundämne medan stål är en legering som består av mycket järn. En legering är en blandning av metaller och grundämnen. Stål är oftast en blandning av järn och grundämnet kol.

Cyklar, broar och järnvägar är exempel på saker som skapas av stål.

Länge trodde forskarna att det mest var människorna i Romarriket som skapade järn och stål förr i tiden. Men nu har forskarna behövt tänka om.

Ny forskning från Luleå tekniska universitet visar att människor i norra Sverige, Norge och Finland tillverkade järn och stål för mer än 2 000 år sedan. Det är samtidigt som människorna i Romarriket.

– Det här är jättespännande. Jag kan inte tänka på något annat just nu, säger arkeologen Carina Bennerhag till SVT.

Det hon tycker är så spännande är inte bara att människorna här uppe i norr kunde skapa järn och stål så tidigt i historien.

En annan sak som är spännande är att människorna som skapade järn och stål här uppe levde på att jaga. Innan har forskarna trott att det bara var jordbrukande människor som skapade järn och stål.

– Tidigare har man trott att det var en jordbrukande befolkning som hade motiv och förmåga att klara av det. Men här är det jakt- och fångstgrupper som uppenbarligen hade ett stort användningsområde för järn och stål, säger Kristina Söderholm som är professor i teknikhistoria.

Forskarna vid Luleå tekniska universitet har hittat många fynd från järn- och ståltillverkningen i Sverige.

Forskarna har bland annat hittat två gamla ugnar i Norrbotten som har använts för att skapa järn. De byggdes för cirka 2 000 år sedan. Forskarna har också hittat gamla yxor och knivar av stål.

Text av Felicia Green


Veckans fördjupning: Grundämnen

Samma slags atomer

Ett grundämne är ett ämne som bara består av en sorts atom. Andra slags ämnen består av olika atomer. Atomer är som pyttesmå byggklossar som världen består av.

Vi människor består också av atomer. Men till skillnad från grundämnena består vi av många olika slags atomer. Vi består till exempel av syreatomer och kolatomer.


Atomer är som klossar. Vi människor består av alla möjliga sorters klossar medan grundämnena bara består av en sorts kloss. Foto: Pixabay


118 grundämnen

Det finns just nu 118 kända grundämnen i världen. Det finns många olika slags ämnen som är grundämnen.

Vissa grundämnen är till exempel gaser och metaller. Två exempel är metallen guld som består av guldatomer och gasen helium som består av heliumatomer.

Vissa grundämnen är ofarliga. Men flera grundämnen är farliga. Grundämnet uran är radioaktivt och kan både användas till kärnkraft och kärnvapen. Grundämnet arsenik är cancerframkallande och giftigt.


Grundämnet helium får ballonger att sväva. Foto: Pixabay

Oganesson

Ibland upptäcker forskare nya grundämnen. Ett av de nyaste grundämnena hittades år 2002. Då upptäckte forskaren Jurij Oganessian och hans kollegor ett nytt grundämne som fick namnet Oganesson efter Jurij.

Oganesson är ett speciellt ämne. Det finns inte naturligt, utan kan bara skapas under experiment.

Ämnet är också väldigt svårt att undersöka. Det är radioaktivt och halveringstiden är på mindre än en millisekund. Halveringstiden är den tiden det tar för hälften av ett radioaktivt ämne att sönderfalla.Oganesson är radioaktivt. Så här ser varningen för radioaktiva ämnen ut. Foto: PixabayPeriodiska systemet

Det periodiska systemet är en tabell över alla grundämnen som har upptäckts. De 118 grundämnena är uppdelade på olika sätt efter hur de fungerar.

Rutorna i det periodiska systemet delas in i grupper och perioder. Det finns 18 grupper och sju perioder. Tillsammans skapar grupperna och perioderna också olika block.

Bland grupperna finns det till exempel grupperna ädelgaser (nr 18) och kolgruppen (nr 14).  

Bland ädelgaserna hittar vi bland annat helium och radon och i kolgruppen finns bland annat kol och kisel.


Så här ser det periodiska systemet ut. Varje ruta är ett grundämne. Bokstäverna är förkortningar på ämnenas namn och siffran är ämnenas atomnummer. Nummer 1 är till exempel väte (H).


Tryck på play för att se en film från Chalmers tekniska högskola där de berättar mer om grundämnen och det periodiska systemet:

Forskare har upptäckt att människor i Norden
skapade metallen stål för mer än 2 000 år sen.
Det är mycket tidigare än vad forskarna
tidigare har trott. 

 

Stål är en metall.
Men stål är inget grundämne.
Det betyder att för att skapa stål
behöver man blanda andra grundämnen. 

 

Oftast skapar man stål
genom att blanda järn och kol.
Järn och kol är två grundämnen. 

 

Forskarna har trott att stål
kom till Norden från Romarriket.
Men nu har forskarna alltså upptäckt
att människor i norra Sverige, Norge och Finland
har kunnat göra stål för 2 000 år sen. 

 

Forskarna säger att det är
en väldigt spännande upptäckt. 

 

Veckans fördjupning: Grundämnen

Samma slags atomer

Ett grundämne är ett ämne
som bara består av en typ av atomer.
Kol består alltså av kolatomer
och järn består av järnatomer. 

 

En atom är en väldigt liten partikel.
Atomer är så små att de inte går att se
men allting består av olika typer av atomer. 

 

Vi människor består också av atomer.
Men till skillnad från kol eller järn
så består vi av många olika typer av atomer. 

Atomer är som klossar. Vi människor består av alla möjliga klossar medan grundämnena bara består av en sorts kloss. Foto: Pixabay

118 grundämnen

Exakt hur många grundämnen som finns
är det ingen som vet.
Men just nu känner vi till 118 olika grundämnen. 

 

Grundämnen kan se olika ut.
Till exempel finns det grundämnen
som är gaser och grundämnen som är metaller. 

 

Helium är ett grundämne
som är en gas.
Guld är ett annat grundämne
som är en metall. 

Grundämnet helium får ballonger att sväva. Foto: Pixabay

Oganesson

Ibland upptäcker forskare nya grundämnen.
Ett av de senast upptäckta ämnena var Oganesson.
Det upptäcktes
 år 2002. 

 

Det var forskaren Jurij Oganessian
som upptäckte ämnet Oganesson.
Namnet Oganesson kommer från
upptäckarens efternamn. 

 

Oganesson är ett speciellt ämne.
Det finns inte naturligt
utan kan bara skapas under experiment.

 

Oganesson är radioaktivt.
Det betyder ungefär att ämnet går sönder
och sprider ut farlig strålning.

Oganesson är radioaktivt. Så här ser varningen för radioaktiva ämnen ut. Foto: Pixabay

 

Periodiska systemet

För att hålla koll på alla grundämnen
som forskarna känner till
finns en speciell tabell.
Tabellen kallas för det periodiska systemet. 

 

I det periodiska systemet delas grundämnena in
beroende på hur de fungerar. 

Tryck på play för att se en film
från Chalmers tekniska högskola
där de berättar mer om grundämnen
och det periodiska systemet: