Piggvarar ska äta upp problemfisk

Foto: Charlotte Bleijenberg/Shutterstock

I Östersjön finns det en fisk som heter svartmunnad smörbult. Den hör inte hemma där. För att bli av med den använder marinbiologer i Danmark tusentals piggvarar. 

På 1990-talet hittades för första gången fiskarten svartmunnad smörbult i Östersjön. Då hittades arten i Gdanskbukten som är en del av havet vid gränsen mellan Polen och Ryssland.

2008 hittades för första gången en svartmunnad smörbult på svenskt vatten. Samma år hittades arten även i Danmark. 

Problemet är att sådana fiskar inte hör hemma i Östersjön. De är dessutom ett hot mot fisken som har funnits i Östersjön sedan länge. De äter upp de andra fiskarnas mat. 

Svarta havet, som ligger mellan Ukraina och Turkiet, är en av platserna där den svartmunnade smörbulten hör hemma. Fiskarna har kommit till Östersjön med olika fartyg. 

Men danska marinbiologer kan ha hittat en lösning för att bli av med den svartmunnade smörbulten i Östersjön. De har fött upp tusentals piggvarar. 

Piggvar är en plattfisk som hör hemma i bland annat Östersjön. Piggvarar är rovfiskar och det är där de danska marinbiologernas lösning kommer in. 

Piggvararna har blivit utsläppta och nu är tanken att de ska äta upp de svartmunnade smörbultarna så att de försvinner från Östersjön.

Det finns en fisk som heter svartmunnad smörbult.
Sen 1990-talet har svartmunnad smörbult
börjat vara i Östersjön.
Men där ställer den till med problem.

 

I Östersjön äter den svartmunnade smörbulten upp
andra fiskars mat så de andra fiskarna
får svårare att överleva där.

 

Sen 2008 har svartmunnad smörbult
även funnits i svenska och danska vatten.
Men nu har danska forskare
kommit på ett sätt att bli av med den.

 

De danska forskarna har släppt ut
väldigt många piggvarar i Östersjön.
Piggvarar är plattfiskar som äter andra fiskar.
Därför är tanken att piggvararna ska
äta upp och jaga bort alla svartmunnade smörbultar.